Słownik powstał w odpowiedzi na mankamenty polskiej rzeczywistości oraz wiele rodzimych przywar. Znajdziesz tutaj definicje neologizmów, które przez lata zalegały w umysłach moich przyjaciół i moim własnym, jak i tłumaczenia komunałów spod polskiej strzechy.